Zakariás próféta könyve 1

Zakariás próféta könyve

2

1

Felemelém ismét szemeimet, és ímé, láték egy férfiút és a kezében mérő- kötelet.

2

És mondám: Hová mégy te? És mondá nékem: Megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam: mennyi a széle és mennyi a hossza?

3

És ímé, az angyal, a ki beszél vala velem, kijöve, és más angyal [is] kijöve eléje.

4

És monda annak: Fuss, és szólj e gyermekhez, mondván: Kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne levő emberek és barmok sokasága miatt.

5

Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsőítem magamat ő benne!

6

Jaj, jaj! Fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr.

7

Jaj Sion! Szabadítsd ki magadat, ki Babilon leányánál lakozol.

8

Mert így szól a Seregeknek Ura: Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, a kik fosztogatnak titeket, mert a ki titeket bánt, az ő szemefényét bántja.

9

Mert ímé én felemelem kezemet ellenök, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem.

10

Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és közötted lakozom! így szól az Úr.

11

És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz, és népemmé lesznek, és közötted lakozom, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött hozzád engem.

12

És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az ő osztályrészét a szent földön, és újra magáévá fogadja Jeruzsálemet.

13

Hallgasson minden test az Úr előtt: mert felkelt az ő szentséges helyéről.

Zakariás próféta könyve 3