Zsoltárok könyve 60

Zsoltárok könyve

61

1

Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé.

2

Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.

3

E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem [innen] a sziklára, a hova én nem jutok.

4

Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.

5

Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela.

6

Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem.

7

Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre [nyujtsd.]

8

Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt.

9

Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon.

Zsoltárok könyve 62