Példabeszédek 4

Példabeszédek

5

1

Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet,

2

Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajakid megőrizzék.

3

Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye.

4

De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.

5

Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek.

6

Az életnek útát hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné.

7

Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditől!

8

Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához,

9

Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek;

10

Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne [jusson.]

11

Hogy nyögnöd kelljen [élet]ed végén, a mikor megemésztetik a te húsod és a te tested,

12

És azt kelljen mondanod: miképen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém,

13

És nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet!

14

Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette!

15

Igyál vizet a te kútadból, és a te forrásod közepiből folyóvizet.

16

Kifolyjanak-é a te forrásid, az utczákra a te vized folyásai?

17

Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled.

18

Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.

19

A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

20

És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek?

21

Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő rendeli.

22

A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.

23

Õ meghal fenyíték híján, és bolondságának sokasága miatt támolyog.

Példabeszédek 6