Zsoltárok könyve 110

Zsoltárok könyve

111

1

Dícsérjétek az Urat. &Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.

2

Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.

3

Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

4

Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.

5

Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.

6

Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.

7

Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.

8

Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.

9

Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.

10

A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Zsoltárok könyve 112