Zsoltárok könyve 86

Zsoltárok könyve

87

1

Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. &A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát.

2

Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.

3

Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela.

4

Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.

5

És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.

6

Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.

7

És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.

Zsoltárok könyve 88