Zsoltárok könyve 57

Zsoltárok könyve

58

1

Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja.

2

Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán ítéltek-é ti embernek fiai?

3

Sőt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben! a ti kezeiteknek hamisságát méritek e földön.

4

Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjok méhétől kezdve.

5

Mérgök olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket áspisé, a mely füleit bedugja.

6

A mely nem hallja a bűbájosoknak szavát, sem a bűvölőét, a ki bűbájakban jártas.

7

Isten, rontsd meg az ő fogaikat az ő szájokban; az oroszlánoknak zápfogait törd össze, Uram!

8

Olvadjanak el, folyjanak széllyel, mint a víz; ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok.

9

Legyenek mint a csiga, a mely szétfolyván, elmúlik; mint az aszszonynak idétlen szülötte, a mely nem látta a napot.

10

Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égőn elragadja azt a forgószél.

11

Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást; lábait mossa a gonosznak vérében.

12

És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak; bizony van ítélő Isten e földön!

Zsoltárok könyve 59