Zsoltárok könyve 120

Zsoltárok könyve

121

1

Grádicsok éneke. &Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2

Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.

3

Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.

4

Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!

5

Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.

6

Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.

7

Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

8

Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

Zsoltárok könyve 122