Zsoltárok könyve 125

Zsoltárok könyve

126

1

Grádicsok éneke. &Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

2

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!

3

Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.

4

Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!

5

A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.

6

A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.

Zsoltárok könyve 127