Zsoltárok könyve 3

Zsoltárok könyve

4

1

Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid zsoltára.

2

Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!

3

Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? [Meddig] szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela.

4

Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok!

5

Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela.

6

Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban.

7

Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót? Hozd fel reánk arczodnak világosságát, oh Uram!

8

Nagyobb örömöt adsz [így] szívembe, mint a mikor sok az ő búzájok és boruk.

9

Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

Zsoltárok könyve 5