Zsoltárok könyve 99

Zsoltárok könyve

100

1

Hálaadó zsoltár. &Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!

2

Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.

3

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

4

Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

5

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Zsoltárok könyve 101