Zsoltárok könyve 84

Zsoltárok könyve

85

1

Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára.

2

Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób [nemzetségéből ] való foglyokat.

3

Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela.

4

Elhárítottad [róluk] minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését.

5

Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

6

Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é haragod?

7

Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned?

8

Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!

9

Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra.

10

Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.

11

Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

12

Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.

13

Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét.

14

Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján.

Zsoltárok könyve 86