Zsoltárok könyve 63

Zsoltárok könyve

64

1

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2

Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom; az ellenségtől való félelemtől mentsd meg éltemet.

3

Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek gyülekezetétől.

4

A kik megélesítik nyelvöket, mint a szablyát; irányozzák nyilokat, keserű beszédöket.

5

Hogy lövöldözzék titkon az ártatlant; nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek.

6

Megátalkodottak gonosz szándékukban; megegyeztek, hogy tőrt vetnek titkon, mondják: ki látja őket?

7

Álnokságokat koholnak; a kikoholt tervet végrehajták; mindenikök keble és szíve kikutathatatlan.

8

De meglövi őket az Isten; hirtelen nyíl üt rajtok sebet.

9

És megejtik őket, a nyelvök lesz ellenök; iszonyodik mindenki, a ki őket látja.

10

Akkor megfélemlenek mind az emberek; hirdetni fogják Istennek dolgát, és megértik cselekedetét.

11

Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül; és dicsekedni fognak minden egyenesszívűek.

Zsoltárok könyve 65