Ésaiás próféta könyve 11

Ésaiás próféta könyve

12

1

És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, [de] elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet!

2

Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!

3

S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből,

4

És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Õ nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Õ neve.

5

Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek!

6

Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!

Ésaiás próféta könyve 13