Zsoltárok könyve 128

Zsoltárok könyve

129

1

Grádicsok éneke. &Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izráel.

2

Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem.

3

Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyujtották barázdáikat.

4

Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét.

5

Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont.

6

Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, a mely kiszárad, mielőtt letépnék.

7

A melyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe.

8

Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak nevében!

Zsoltárok könyve 130