Zsoltárok könyve 37

Zsoltárok könyve

38

1

Dávid zsoltára emlékeztetőül.

2

Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!

3

Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.

4

Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.

5

Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.

6

Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.

7

Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.

8

Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.

9

Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.

10

Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!

11

Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem.

12

Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.

13

De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.

14

De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.

15

És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.

16

Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!

17

Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!

18

És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.

19

Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.

20

De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,

21

És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.

22

Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!

23

Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!

Zsoltárok könyve 39