Zsoltárok könyve 111

Zsoltárok könyve

112

1

Dicsérjétek az Urat. &Boldog az ember, a ki féli az Urat, [és] az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.

2

Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.

3

Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.

4

Az igazakra világosság fénylik a sötétben: [attól a ki] irgalmas, kegyelmes és igaz.

5

Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.

6

Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.

7

Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.

8

Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

9

Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.

10

Látja [ezt] a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.

Zsoltárok könyve 113