Zsoltárok könyve 25

Zsoltárok könyve

26

1

Dávidé. &Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.

2

Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.

3

Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek.

4

Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam.

5

Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.

6

Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram!

7

Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.

8

Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.

9

Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé,

10

A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel.

11

Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam

12

Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.

Zsoltárok könyve 27