Példabeszédek 18

Példabeszédek

19

1

Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond.

2

A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki [csak] a lábával siet, hibázik.

3

Az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve.

4

A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik.

5

A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul.

6

Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé.

7

A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek.

8

A ki értelmet szerez, szereti az életét, a ki megőrzi az értelmességet, jót nyer.

9

A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és a ki hazugságokat beszél, elvész.

10

Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem [illik] a szolgának uralkodni a fejedelmeken

11

Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.

12

Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakaratja.

13

Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése.

14

A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség.

15

A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.

16

A ki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; a ki nem vigyáz útaira, meghal.

17

Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.

18

Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény [felőle;] de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.

19

A nagy haragú [ember] büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled [haragját.]

20

Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást; hogy bölcs légy végre.

21

Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.

22

A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál.

23

Az Úrnak félelme életre visz; és [az ilyen] megelégedve tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik.

24

Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza.

25

Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt.

26

A ki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az.

27

Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, [mely téged arra visz], hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.

28

A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.

29

A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.

Példabeszédek 20