Zsoltárok könyve 28

Zsoltárok könyve

29

1

Dávid zsoltára. &Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!

2

Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.

3

Az Úr szava [zeng] a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.

4

Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges.

5

Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.

6

És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.

7

Az Úr szava tűzlángokat szór.

8

Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.

9

Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja: dicső!

10

Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.

11

Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

Zsoltárok könyve 30