Zsoltárok könyve 97

Zsoltárok könyve

98

1

Zsoltár. &Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.

2

Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.

3

Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.

4

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!

5

Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;

6

Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt!

7

Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.

8

A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek

9

Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.

Zsoltárok könyve 99