Zsoltárok könyve 133

Zsoltárok könyve

134

1

Grádicsok éneke. &Nosza, áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak, a kik az Úr házában álltok éjjelente!

2

Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen, és áldjátok az Urat!

3

Áldjon meg téged az Úr a Sionról, a ki teremtette az eget és a földet!

Zsoltárok könyve 135