Zsoltárok könyve 89

Zsoltárok könyve

90

1

Mózesnek, az Isten emberének imádsága. &Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!

2

Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.

3

Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!

4

Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.

5

Elragadod őket; [olyanokká] lesznek, [mint az] álom; mint a fű, a mely reggel sarjad;

6

Reggel virágzik és sarjad, [és] estvére elhervad és megszárad.

7

Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!

8

Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé.

9

Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.

10

A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.

11

Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?

12

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.

13

Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.

14

Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.

15

Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.

16

Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.

17

És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

Zsoltárok könyve 91