Példabeszédek 17

Példabeszédek

18

1

A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.

2

Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.

3

Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.

4

Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.

5

A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.

6

A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.

7

A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.

8

A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.

9

A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.

10

Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen

11

A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.

12

A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.

13

A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.

14

A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?

15

Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.

16

Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.

17

Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.

18

A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.

19

A felingerelt atyafiú [erősb] az erős városnál, és [az ilyen] versengések olyanok, mint a vár zárja.

20

A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.

21

Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában [van], és a [miképen] kiki szeret azzal élni, [úgy ]eszi annak gyümölcsét.

22

Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!

23

Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.

24

Az ember, a kinek [sok] barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.

Példabeszédek 19