Zsoltárok könyve 102

Zsoltárok könyve

103

1

A Dávidé. &Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

3

A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

4

A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5

A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

6

Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.

7

Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.

8

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.

9

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.

10

Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.

11

Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.

12

A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.

13

A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

14

Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

15

Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.

16

Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.

17

De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;

18

Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.

19

Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.

20

Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.

21

Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!

22

Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!

Zsoltárok könyve 104