Példabeszédek 3

Példabeszédek

4

1

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.

2

Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.

3

Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.

4

Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;

5

Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.

6

Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.

7

A bölcseség kezdete [ez:] szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.

8

Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.

9

Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

10

Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei

11

Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

12

Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

13

Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

14

A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

15

Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.

16

Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha [mást] romlásra nem juttatnak.

17

Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.

18

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

19

Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.

20

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

21

Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.

22

Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.

23

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.

24

Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

25

A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.

26

Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

27

Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

Példabeszédek 5