Zsoltárok könyve 122

Zsoltárok könyve

123

1

Grádicsok éneke. &Hozzád emelem szemeimet, oh te egekben lakozó!

2

Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére: úgy [néznek] szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül rajtunk!

3

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal.

4

Lelkünk igen eltelt a gazdagok csúfolkodásával, és a kevélyek gyalázkodásával.

Zsoltárok könyve 124