Prédikátor könyve 12

Canticles

1

1

Énekek éneke, mely Salamoné.

2

Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; &mert a te szerelmeid jobbak a bornál.

3

A te drága kenetid jók illatozásra; &a te neved kiöntött drága kenet; &azért szeretnek téged a leányok.

4

Vonj engemet te utánad, hadd fussunk! &Bevitt engem a király az ő ágyasházába; &örvendezünk és vígadunk te benned, &előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, &méltán szeretnek téged.

5

Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; &mint Kédár sátrai [és] Salamon szőnyegei.

6

Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; &az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, &a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, - &a magam szőlőjét nem őriztem.

7

Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret, &hol legeltetsz, hol deleltetsz délben; &mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?

8

Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! &jőjj ki a nyájnak nyomdokain, &és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.

9

A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.

10

Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban, &a te nyakad a gyöngysorokban.

11

Arany lánczokat csinálunk néked, &ezüstből csinált gyöngyökkel.

12

Mikor a király az ő asztalánál ül, &nárdusnak jóillatja származik én tőlem.

13

[Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, &mely az én kebeleim között hál.

14

[Mint] az Engedi szőlőiben a cziprusfürt, &[olyan] nékem az én szerelmesem.

15

Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, &a te szemeid [olyanok, mint] a galambok.

16

Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, &és a mi nyoszolyánk zöldellő.

17

A mi házainknak gerendái czédrusfák, &és a mi mennyezetünk cziprusfa.

Canticles 2