Jób könyve 39

Jób könyve

40

1

Ekkor szóla az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda:

2

Nosza! övezd fel, mint férfi, derekadat; én kérdezlek, te pedig taníts engem!

3

Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy?

4

És van-é ugyanolyan karod, mint az Istennek, mennydörgő hangon szólasz- é, mint ő?

5

Ékesítsd csak fel magadat fénynyel és méltósággal, ruházd fel magadat dicsőséggel és fenséggel!

6

Öntsd ki haragodnak tüzét, és láss meg minden kevélyt és alázd meg őket!

7

Láss meg minden kevélyt és törd meg őket, és a gonoszokat az ő helyükön tipord le!

8

Rejtsd el őket együvé a porba, orczájukat kösd be mélységes sötéttel:

9

Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobbkezed!

10

Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör!

11

Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban!

12

Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak.

13

Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a vasrudak.

14

Az Isten alkotásainak remeke ez, az ő teremtője adta meg néki fegyverét.

15

Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mező minden vadja ott játszadozik.

16

Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein.

17

Befedezi őt a lótuszfák árnyéka, [és] körülveszik őt a folyami fűzfák.

18

Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán csapna is.

19

Megfoghatják-é őt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tőrökkel?!

Jób könyve 41