Zsoltárok könyve 51

Zsoltárok könyve

52

1

Az éneklőmesternek; Dávid tanítása;

2

Mikor az Idumeus Dóeg eljött és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki: Dávid az Akhimélek házába ment be.

3

Mit dicsekedel gonoszságban, oh te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való!

4

Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan mint az éles olló, te álnokságnak mestere!

5

Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szela.

6

Szeretsz minden ártalmas beszédet, [és] az álnok nyelvet.

7

Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földéről. Szela.

8

És látják [ezt] az igazak, és félnek, és nevetnek rajta:

9

Ímé az a férfiú, a ki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt!

10

Én pedig mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.

11

Áldlak téged örökké, hogy [így] cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos [vagy,] a te híveid előtt.

Zsoltárok könyve 53