Zsoltárok könyve 14

Zsoltárok könyve

15

1

Dávid zsoltára. &Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?

2

A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.

3

Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak.

4

A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja.

5

Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Zsoltárok könyve 16