Canticles 1

Canticles

2

1

Én Sáronnak rózsája [vagyok,] és a völgyek lilioma.

2

Mint a liliom a tövisek közt, &olyan az én mátkám a leányok közt.

3

Mint az almafa az erdőnek fái közt, &olyan az én szerelmesem az ifjak közt. &Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni; &és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek.

4

Bevisz engem a borozó házba, &és zászló felettem a szerelme.

5

Erősítsetek engem szőlővel, &üdítsetek fel engem almákkal; &mert betege vagyok a szerelemnek.

6

Az ő balkeze az én fejem alatt van, &és jobbkezével megölel engem.

7

Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, &a vadkecskékre és a mezőnek szarvasira: &fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet &addig, a míg akarja.

8

Az én szerelmesemnek szavát [hallom], ímé, ő jő, &ugrálva a hegyeken, &szökellve a halmokon!

9

Hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához. &Ímé, ott áll a mi falunkon túl, &néz az ablakon keresztül, &tekintget a rostélyokon keresztül,

10

Szóla az én szerelmesem nékem, és monda: &kelj fel én mátkám, én szépem, és jöszte.

11

Mert ímé a tél elmult, &az eső elmult, elment.

12

Virágok láttatnak a földön, &az éneklésnek ideje eljött, &és a gerliczének szava hallatik a mi földünkön.

13

A fügefa érleli első gyümölcsét, &és a szőlők virágzásban vannak, jóillatot adnak; &kelj fel én mátkám, én szépem, és jőjj [hozzám!]

14

Én galambom, a kősziklának hasadékiban, &a magas kőszálnak rejtekében, &mutasd meg nékem a te orczádat, hadd halljam a te szódat; &mert a te szód gyönyörűséges, &és a te tekinteted ékes!

15

Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, &a kik a szőlőket elpusztítják; &mert a mi szőlőink virágban vannak.

16

Az én szerelmesem enyém, és én az övé, &a ki a liliomok közt legeltet.

17

Míglen meghűsül a nap és az árnyékok elmúlnak: &térj meg és légy hasonló, én szerelmesem, az őzhöz, &vagy a szarvasoknak fiához a Béther hegyein.

Canticles 3