Zsoltárok könyve 94

Zsoltárok könyve

95

1

Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!

2

Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.

3

Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.

4

A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.

5

A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.

6

Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!

7

Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.

8

Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:

9

A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.

10

Negyven esztendeig bosszankodtam [e] nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!

11

A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam [helyére.]

Zsoltárok könyve 96