Zsoltárok könyve 127

Zsoltárok könyve

128

1

Grádicsok éneke. &Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!

2

Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.

3

Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.

4

Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!

5

Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;

6

És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

Zsoltárok könyve 129