Zsoltárok könyve 2

Zsoltárok könyve

3

1

Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor.

2

Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók!

3

Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél, Szela.

4

De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet.

5

Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela.

6

Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.

7

Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem.

8

Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted.

9

Az Úré a szabadítás; [legyen] a te népeden a te áldásod. Szela.

Zsoltárok könyve 4