Zsoltárok könyve 35

Zsoltárok könyve

36

1

Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé.

2

A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-félelem;

3

Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik.

4

Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság; megszünt bölcs lenni [és] jót cselekedni.

5

Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, [és] nem veti meg a rosszat.

6

Uram, az égig [ér] a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!

7

Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, [mint] a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!

8

Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9

Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10

Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

11

Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

12

Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze.

13

Hullnak már a gonosztevők; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel!

Zsoltárok könyve 37