Zsoltárok könyve 147

Zsoltárok könyve

148

1

Dicsérjétek az Urat! &Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!

2

Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!

3

Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!

4

Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!

5

Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.

6

Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.

7

Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek [ti ]mind!

8

Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik;

9

Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind [ti ]czédrusok;

10

Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;

11

Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind [ti] földi bírák!

12

Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel:

13

Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre [kihat!]

14

És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 149