Jób könyve 19

Jób könyve

20

1

Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda:

2

Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.

3

Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.

4

Tudod-é azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyheztette,

5

Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?

6

Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:

7

Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van ő?

8

Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltünik, mint az éjjeli látomás.

9

A szem, a mely rá ragyogott, nem [látja] többé, és az ő helye sem törődik már vele.

10

Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.

11

Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba.

12

Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá;

13

És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:

14

Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.

15

Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten.

16

A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg őt,

17

[Hogy] ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.

18

A mit [másoktól] szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.

19

Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.

20

Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.

21

Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte.

22

Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.

23

Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.

24

Mikor vasból csinált fegyver elől fut, aczélból csinált íj veri át.

25

Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.

26

Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt.

27

Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.

28

Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az ő haragjának napján.

29

Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.

Jób könyve 21