Zsoltárok könyve 62

Zsoltárok könyve

63

1

Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.

2

Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize;

3

Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.

4

Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.

5

Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.

6

Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!

7

Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;

8

Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.

9

Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.

10

Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.

11

Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei.

12

A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz, a ki ő reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája.

Zsoltárok könyve 64