Példabeszédek 22

Példabeszédek

23

1

Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted.

2

És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.

3

Ne kivánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.

4

Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; [ez ilyen testi] eszességedtől szünjél meg.

5

Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!

6

Ne egyél az irígy szeműnek étkéből, és ne kivánd az ő csemegéit;

7

Mert mint a ki számítgatja [a falatot] magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.

8

A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.

9

A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.

10

Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;

11

Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyöket ellened!

12

Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.

13

Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.

14

Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.

15

Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.

16

És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.

17

Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében [légy] egész napon;

18

Mert [ennek] bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik

19

Hallgass te, fiam, [engem,] hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.

20

Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.

21

Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.

22

Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.

23

Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.

24

Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz.

25

Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.

26

Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.

27

Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.

28

És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.

29

Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?

30

A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.

31

Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,

32

Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.

33

A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.

34

És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.

35

Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.

Példabeszédek 24