Példabeszédek 27

Példabeszédek

28

1

Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.

2

Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása.

3

A szegény ember[ből támadott] elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hágy kenyeret.

4

A kik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat; de a kik megtartják a törvényt, harczolnak azokkal.

5

A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; a kik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.

6

Jobb a szegény, a ki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, a ki gazdag.

7

A ki megőrzi a törvényt, eszes fiú az; a ki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyját.

8

A ki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, a ki könyörül a szegényeken.

9

Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.

10

A ki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele; a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót.

11

Bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember; de az eszes szegény megvizsgálja őt.

12

Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az; mikor pedig az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert.

13

A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.

14

Boldog ember, a ki szüntelen retteg; a ki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik.

15

Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen

16

Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is; [de] a ki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait.

17

Az ember, a kit ember-vér terhel, a sírig fut; senki ne támogassa őt.

18

A ki jár tökéletesen, megtartatik; a ki pedig álnokul két úton jár, egyszerre elesik.

19

A ki munkálja az ő földét, megelégedik étellel; a ki pedig hiábavalóságok után futkos, megelégedik szegénységgel.

20

A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de a ki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad.

21

Személyt válogatni nem jó; mert [még] egy falat kenyérért [is] vétkezhetik az ember.

22

Siet a marhakeresésre a gonosz szemű ember; és nem veszi észre, hogy szükség jő reá.

23

A ki megfeddi az embert, végre [is] inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű.

24

A ki megrabolja az atyját, és anyját és azt mondja: nem vétek! társa a romboló embernek.

25

A telhetetlen lélek háborúságot szerez; a ki pedig bízik az Úrban, megerősödik.

26

A ki bízik magában, bolond az; a ki pedig jár bölcsen, megszabadul.

27

A ki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; a ki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok.

28

Mikor felemeltetnek az istentelenek, elrejti magát az ember; de mikor azok elvesznek, öregbülnek az igazak.

Példabeszédek 29