Zsoltárok könyve 23

Zsoltárok könyve

24

1

Dávid zsoltára. &Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.

2

Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.

3

Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?

4

Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

5

Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.

6

Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela.

7

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.

8

Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.

9

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!

10

Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.

Zsoltárok könyve 25