Korinthusbeliekhez írt II. levél 5

Korinthusbeliekhez írt II. levél

6

1

Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.

2

Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.

3

Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék.

4

Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban.

5

Vereségben, tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben.

6

Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,

7

Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel;

8

Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak;

9

Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek;

10

Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.

11

A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult.

12

Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

13

Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket.

14

Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

15

És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?

16

Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

17

Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

18

És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

Korinthusbeliekhez írt II. levél 7