Zsoltárok könyve 135

Zsoltárok könyve

136

1

Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.

2

Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme.

3

Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme.

4

A ki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme.

5

A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme.

6

A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme.

7

A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme.

8

A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme.

9

A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő kegyelme.

10

A ki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő kegyelme.

11

A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme.

12

Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme.

13

A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme.

14

És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme.

15

Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme.

16

A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme.

17

A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme.

18

És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme.

19

Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.

20

Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme.

21

És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme.

22

Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.

23

A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő kegyelme.

24

És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme.

25

A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme.

26

Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme!

Zsoltárok könyve 137