Példabeszédek 21

Példabeszédek

22

1

Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.

2

A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.

3

Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.

4

Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.

5

Tövisek [és] tőrök vannak a gonosznak útában; a ki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.

6

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.

7

A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.

8

A ki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.

9

Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.

10

Ûzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.

11

A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.

12

Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.

13

A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utczák közepén megölettetném.

14

Mély verem az idegen asszonyoknak szája; a kire haragszik az Úr, oda esik.

15

A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; [de] a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.

16

A ki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő [marháját]; a ki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre [jut]

17

Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.

18

Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!

19

Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.

20

Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?

21

Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.

22

Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;

23

Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.

24

Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;

25

Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.

26

Ne légy azok közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért kezeskednek.

27

Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?

28

Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.

29

Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.

Példabeszédek 23