Példabeszédek 1

Példabeszédek

2

1

Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,

2

Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,

3

Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,

4

Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:

5

Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

6

Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem [származik.]

7

Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,

8

Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.

9

Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.

10

Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.

11

Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,

12

Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;

13

A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.

14

A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.

15

A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.

16

Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik,

17

A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;

18

Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.

19

Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait.

20

Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.

21

Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.

22

A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.

Példabeszédek 3