Zsoltárok könyve 12

Zsoltárok könyve

13

1

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2

Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem?

3

Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?

4

Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;

5

Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok.

6

Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!

Zsoltárok könyve 14