Zsoltárok könyve 145

Zsoltárok könyve

146

1

Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!

2

Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

3

Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!

4

Kimegyen a lelke; visszatér földébe, [és] aznapon elvesznek az ő tervei.

5

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;

6

A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;

7

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.

8

Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

9

Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.

10

Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok könyve 147