Zsoltárok könyve 129

Zsoltárok könyve

130

1

Grádicsok éneke. &A mélységből kiáltok hozzád, Uram!

2

Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra!

3

Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!

4

Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!

5

Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében.

6

[Várja] lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.

7

Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!

8

Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből.

Zsoltárok könyve 131