Zsoltárok könyve 90

Zsoltárok könyve

91

1

Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

2

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!

3

Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.

4

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.

5

Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;

6

A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.

7

Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.

8

Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!

9

Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10

Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11

Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

12

Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.

13

Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

14

Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!

15

Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.

16

Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Zsoltárok könyve 92