Jób könyve 10

Jób könyve

11

1

Felele a Naamából való Czófár, és monda:

2

A sok beszédre ne legyen-é felelet? Avagy a csácsogó embernek legyen-é igaza?

3

Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is és ne legyen, a ki megszégyenítsen?!

4

Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt.

5

De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened!

6

És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.

7

Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é?

8

Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg?

9

Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.

10

Ha megtapos, elzár és ítéletet tart: ki akadályozhatja meg?

11

Mert ő jól ismeri a csalárd embereket, látja az álnokságot, még ha nem figyelmez is arra!

12

És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is.

13

Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd;

14

Ha a hamisságot, a mely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság;

15

Akkor a te arczodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél;

16

Sőt a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.

17

Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a [kora] reggel.

18

Akkor bíznál, mert volna reménységed; és ha széttekintenél, biztonságban aludnál.

19

Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt sokan hizelegnének néked.

20

De a gonoszok szemei elepednek, menedékök eltünik előlök, és reménységök: a lélek kilehellése!

Jób könyve 12